Con heo đất, Nhạc Bé Xuân Mai – Tuổi thơ không đánh cắp

Con heo đất, Nhạc Bé Xuân Mai - Tuổi thơ không đánh cắp

Bài hát: Con Heo Đất – Nhạc bé Xuân Mai Mẹ mua cho em con heo đất Mẹ mua cho em con heo đất í o i ò …. Ngày hôm nay em vui lắm, Cầm heo trên tay em ngắm í ò í o …. Làm sao cho heo mau lớn, Làm sao cho heo mau lớn, í o i ò …. Heo…

Đọc thêm

Scroll Up