Trào lưu ‘slow-motion’ Cô dâu 8 tuổi (#co dau 8 tuoi)

cô dâu 8 tuổi nhạc Jelong

Đây là bộ phim đang giữ kỉ lục bộ phim truyền hình dài nhất Ấn Độ, phát sóng lần đầu vào ngày 21 tháng 7 năm 2008 và kết thúc ngày 31 tháng 7 năm 2016. Tại Việt Nam, bộ phim tạo trào lưu hài hước ‘slow-motion’ và đợc thể hiện rõ qua video hài của nhóm DAMTv “Cô Dâu 1.800 Tuổi”.     Hãy xem…

Đọc thêm

Scroll Up