💯 Yếu Tố Nào Quan Trọng Nhất Trong Một Cuộc Đàm Phán? – CHÀNG KISDEL – Tập 47

Yếu Tố Nào Quan Trọng Nhất Trong Một Cuộc Đàm Phán? youtube banner

  • Yếu Tố Nào Quan Trọng Nhất Trong Một Cuộc Đàm Phán? - CHÀNG KISDEL - Tập 47

 

 

dẫn chuyện Chàng Kisdel & Bức Họa Phượng Hoàng Lửa - Nhạc Jelong

TẬP 47

 

 

 

Yếu Tố Nào Quan Trọng Nhất Trong Một Cuộc Đàm Phán?

(more…)

Đọc thêm

💯 Thế Giới Đang Phải Trả Giá Đắt Hơn Vì Quy Luật Này! – CHÀNG KISDEL – Tập 46

youtube Thế Giới Đang Phải Trả Giá Đắt Hơn Vì Quy Luật Này! - CHÀNG KISDEL - Tập 46

  • Thế Giới Đang Phải Trả Giá Đắt Hơn Vì Quy Luật Này! - CHÀNG KISDEL - Tập 46

 

 

dẫn chuyện Chàng Kisdel & Bức Họa Phượng Hoàng Lửa - Nhạc Jelong

TẬP 46

 

 

 

Thế Giới Đang Phải Trả Giá Đắt Hơn

Vì Quy Luật Này! (more…)

Đọc thêm

💯 How Will Human Spirit Be If Winning COVID-19? | Tinh Thần Con Người Ra Sao Nếu Thắng COVID-19? – CHÀNG KISDEL – Tập 44

  • How Will Human Spirit Be If Winning COVID-19? | Tinh Thần Con Người Ra Sao Nếu Thắng COVID-19? - CHÀNG KISDEL - Tập 44

 

dẫn chuyện Chàng Kisdel & Bức Họa Phượng Hoàng Lửa - Nhạc Jelong

TẬP 44

 

 

Releasing The Human Spirit If Winning COVID-19

Giải phóng tinh thần con người Nếu Thắng COVID-19 (more…)

Đọc thêm

💯 Preparing For the End Times | Hãy Chuẩn Bị Cho Ngày Thảm Sát – CHÀNG KISDEL – Tập 43

youtube Preparing For the End Times | Hãy Chuẩn Bị Cho Ngày Thảm Sát - CHÀNG KISDEL - Tập 43

  • Preparing For the End Times | Hãy Chuẩn Bị Cho Ngày Thảm Sát - CHÀNG KISDEL - Tập 43

dẫn chuyện Chàng Kisdel & Bức Họa Phượng Hoàng Lửa - Nhạc Jelong

TẬP 43

 

Hãy Chuẩn Bị Cho Ngày Thảm Sát

Preparing For The End Times

(more…)

Đọc thêm

💯 The Most Difference In Korean Seollal & Vietnamese Tet – CHÀNG KISDEL – Tập 42

Điểm Khác Biệt Nhất Ở Tết Hàn Quốc & Việt Nam chàng Kisdel tập 42 youtube

  • Điểm Khác Biệt Nhất Ở Tết Hàn Quốc & Việt Nam

dẫn chuyện Chàng Kisdel & Bức Họa Phượng Hoàng Lửa - Nhạc Jelong

TẬP 42

 

Điểm Khác Biệt Nhất Ở Tết Hàn Quốc & Việt Nam

The Most Difference In Korean Seollal & Vietnamese Tet

(more…)

Đọc thêm

💯 Điều Tình Yêu Chân Thật Phải Có Là Gì? – CHÀNG KISDEL – Tập 41

Điều Tình Yêu Chân Thật Phải Có Là Gì? - CHÀNG KISDEL - Tập 41 youtube

  • Điều Tình Yêu Chân Thật Phải Có Là Gì? - CHÀNG KISDEL - Tập 41

dẫn chuyện Chàng Kisdel & Bức Họa Phượng Hoàng Lửa - Nhạc Jelong

TẬP 41

 

Điều Tình Yêu Chân Thật Phải Có Là Gì?

(more…)

Đọc thêm

💯 Does The World Need A Leader Helping All Countries Fight Against COVID-19 Successfully? – CHÀNG KISDEL – Tập 40

youtube Does The World Need A Leader Helping All Countries Fight Against COVID-19 Successfully? - CHÀNG KISDEL - Tập 40

  • Does The World Need A Leader Helping All Countries Fight Against COVID-19 Successfully? - CHÀNG KISDEL - Tập 40

dẫn chuyện Chàng Kisdel & Bức Họa Phượng Hoàng Lửa - Nhạc Jelong

TẬP 40

 

Thế Giới Có Cần Một Vị Lãnh Đạo Giúp Tất Cả Các Nước Chống COVID-19 Thành Công?

(more…)

Đọc thêm

💯 What Is A Hidden Meaning of 4 Beats In A Music Bar? – CHÀNG KISDEL – Tập 39

Ý nghĩa ẩn của 4 nhịp đập trong một ô nhịp nhạc? tập 39 youtube

  • Ý nghĩa ẩn của 4 nhịp đập trong một ô nhịp nhạc? chàng Kisdel tập 39

dẫn chuyện Chàng Kisdel & Bức Họa Phượng Hoàng Lửa - Nhạc Jelong

TẬP 39

 

Ý nghĩa ẩn của 4 nhịp đập trong một ô nhịp nhạc?

(more…)

Đọc thêm

💯 Bài Hát Nào Sau Đây Khác Các Bài Còn Lại & Tại Sao? – CHÀNG KISDEL – Tập 38

Bài Hát Nào Sau Đây Khác Các Bài Còn Lại & Tại Sao? - chàng Kisdel 38

  • Bài Hát Nào Sau Đây Khác Các Bài Còn Lại & Tại Sao? - CHÀNG KISDEL - Tập 38

dẫn chuyện Chàng Kisdel & Bức Họa Phượng Hoàng Lửa - Nhạc Jelong

TẬP 38

 

Bài Hát Nào Sau Đây Khác Các Bài Còn Lại & Tại Sao?

(more…)

Đọc thêm

💯 Cách Để Có Hạnh Phúc Trọn Vẹn Trong Đêm Giáng Sinh – CHÀNG KISDEL – Tập 37

youtube Cách Để Có Hạnh Phúc Trọn Vẹn Trong Đêm Giáng Sinh - CHÀNG KISDEL - Tập 37

  • youtube Cách Để Có Hạnh Phúc Trọn Vẹn Trong Đêm Giáng Sinh - CHÀNG KISDEL - Tập 37

dẫn chuyện Chàng Kisdel & Bức Họa Phượng Hoàng Lửa - Nhạc Jelong

TẬP 37

 

Cách Để Có Hạnh Phúc Trọn Vẹn Trong Đêm Giáng Sinh

(more…)

Đọc thêm

Scroll Up