• thư thứ 12 chống covid-19 Khương Đạt Long 7 Điều Răn Sắc Đẹp Của God

💯 4 Bước Thần Kỳ Để Có Sự Tập Trung Cao – CHÀNG KISDEL – Tập 30

  • 4 Bước Thần Kỳ Để Có Sự Tập Trung Cao - CHÀNG KISDEL - Tập 30

dẫn chuyện Chàng Kisdel & Bức Họa Phượng Hoàng Lửa - Nhạc Jelong

TẬP 30

4 Bước Thần Kỳ Để Có Sự Tập Trung Cao

(more…)

Đọc thêm

💯 Cách Vừa Vượt Qua Nạn Bắt Nạt Trên Mạng, Vừa Tăng Gấp Bội Giá Trị Bản Thân! – CHÀNG KISDEL – Tập 29

youtube Cách Vừa Vượt Qua Nạn Bắt Nạt Trên Mạng, Vừa Tăng Gấp Bội Giá Trị Bản Thân! - CHÀNG KISDEL - Tập 29

  • Cách Vừa Vượt Qua Nạn Bắt Nạt Trên Mạng, Vừa Tăng Gấp Bội Giá Trị Bản Thân! - CHÀNG KISDEL - Tập 29

dẫn chuyện Chàng Kisdel & Bức Họa Phượng Hoàng Lửa - Nhạc Jelong

TẬP 29

Làm Cách Nào Vừa Vượt Qua Nạn Bắt Nạt Trên Mạng,

 

Vừa Tăng Gấp Bội Giá Trị Bản Thân!

(more…)

Đọc thêm

💯 Điều Gì Có Thể Giúp Khôi Phục Ngành Hàng Không và Du Lịch Trong Đại Dịch COVID-19? – CHÀNG KISDEL – Tập 28

  • Điều Gì Có Thể Giúp Khôi Phục Ngành Hàng Không và Du Lịch Trong Đại Dịch COVID-19? - CHÀNG KISDEL - Tập 28

dẫn chuyện Chàng Kisdel & Bức Họa Phượng Hoàng Lửa - Nhạc Jelong

TẬP 28

Ai Là Người Có Thể Giúp Khôi Phục Ngành Hàng Không và

 

Du Lịch Vượt Qua Đại Dịch COVID-19?

(more…)

Đọc thêm

💯 Cách Bỏ Thuốc Lá (Hay Nhất Cách 1)- CHÀNG KISDEL – Tập 27

banner youtube Cách Bỏ Thuốc Lá (Hay Nhất Cách 1)- CHÀNG KISDEL - Tập 27

  • Cách Bỏ Thuốc Lá (Hay Nhất Cách 1)- CHÀNG KISDEL - Tập 27

dẫn chuyện Chàng Kisdel & Bức Họa Phượng Hoàng Lửa - Nhạc Jelong

TẬP 27

Cách Bỏ Thuốc Lá

(more…)

Đọc thêm

💯(Giới Thiệu) Tết Trung Thu ở Việt Nam, Hàn Quốc, Trung Quốc Khác Nhau Thế Nào? – CHÀNG KISDEL – Tập 26

banner youtube (Giới Thiệu) Tết Trung Thu ở Việt Nam, Hàn Quốc, Trung Quốc Khác Nhau Thế Nào?

  • (Giới Thiệu) Tết Trung Thu ở Việt Nam, Hàn Quốc, Trung Quốc Khác Nhau Thế Nào? - CHÀNG KISDEL - Tập 26

dẫn chuyện Chàng Kisdel & Bức Họa Phượng Hoàng Lửa - Nhạc Jelong

TẬP 26

Tết Trung Thu ở Việt Nam, Hàn Quốc, Trung Quốc Khác Nhau Thế Nào?

(more…)

Đọc thêm

💯Cách Hỏi Sở Thích, Mối Quan Tâm Bằng Tiếng Hàn – CHÀNG KISDEL – Tập 25

💯Cách Hỏi Sở Thích, Mối Quan Tâm Bằng Tiếng Hàn - CHÀNG KISDEL - Tập 25

  • danh ngôn 💯Cách Hỏi Sở Thích, Mối Quan Tâm Bằng Tiếng Hàn - CHÀNG KISDEL - Tập 25

dẫn chuyện Chàng Kisdel & Bức Họa Phượng Hoàng Lửa - Nhạc Jelong

TẬP 25

Cách Hỏi Sở Thích, Mối Quan Tâm Bằng Tiếng Hàn

(more…)

Đọc thêm

💯Đại Dịch COVID-19 Đang Chết Chóc Thế Nào (10/2020)? – CHÀNG KISDEL – Tập 24

💯Đại Dịch COVID-19 Đang Chết Chóc Thế Nào (10/2020)? - CHÀNG KISDEL - Tập 24

  • Đại Dịch COVID-19 Đang Chết Chóc Thế Nào (10/2020)? - CHÀNG KISDEL - Tập 24

dẫn chuyện Chàng Kisdel & Bức Họa Phượng Hoàng Lửa - Nhạc Jelong

TẬP 24

Đại Dịch COVID-19 Đang Chết Chóc Thế Nào (10/2020)?

(more…)

Đọc thêm

💯Cách Chào Và Dịch Xin Chào Sang Tiếng Hàn Quốc – CHÀNG KISDEL – Tập 23

youtube Cách Chào Và Dịch Xin Chào Sang Tiếng Hàn Quốc - CHÀNG KISDEL - Tập 23

  • Cách Chào Và Dịch Xin Chào Sang Tiếng Hàn Quốc - CHÀNG KISDEL - Tập 23

dẫn chuyện Chàng Kisdel & Bức Họa Phượng Hoàng Lửa - Nhạc Jelong

TẬP 23

Oppa, Anh Khỏe Không? = 오빠, 잘 지내?

 

Cách Chào Hỏi & Dịch Xin Chào Sang Tiếng Hàn Quốc

(more…)

Đọc thêm

💯 Nếu Vắc-xin COVID-19 Thất Bại, Ai Là Người Có Thể Cứu Sức Khỏe & Nền Kinh Tế Thế Giới? – CHÀNG KISDEL – Tập 22

youtube Nếu Vắc-xin COVID-19 Thất Bại, Ai Là Người Có Thể Cứu Sức Khỏe & Nền Kinh Tế Thế Giới? - CHÀNG KISDEL - Tập 22

  • Nếu Vắc-xin COVID-19 Thất Bại, Ai Là Người Có Thể Cứu Sức Khỏe & Nền Kinh Tế Thế Giới? - CHÀNG KISDEL - Tập 22

dẫn chuyện Chàng Kisdel & Bức Họa Phượng Hoàng Lửa - Nhạc Jelong

TẬP 22

Nếu Vắc-xin COVID-19 Thất Bại,

 

Ai Là Người Có Thể Cứu Sức Khỏe & Nền Kinh Tế Thế Giới?

(more…)

Đọc thêm

💯 Cách làm thế nào để may mắn (tự tới)- CHÀNG KISDEL – Tập 21

youtube Cách làm thế nào để may mắn (tự tới)- CHÀNG KISDEL - Tập 21

  • Cách làm thế nào để may mắn (tự tới)- CHÀNG KISDEL - Tập 21

dẫn chuyện Chàng Kisdel & Bức Họa Phượng Hoàng Lửa - Nhạc Jelong

TẬP 21

Cách Làm Thế Nào Để May Mắn (Tự Tới)?

(more…)

Đọc thêm

Scroll Up