💯Làm Cách Nào Để Có Phép Thuật Và Học Những Câu Thần Chú Cổ Xưa Có Thật? – CHÀNG KISDEL – Tập 1

dẫn chuyện Chàng Kisdel & Bức Họa Phượng Hoàng Lửa - Nhạc Jelong

TẬP 1

LÀM CÁCH NÀO ĐỂ CÓ PHÉP THUẬT 

 

và HỌC NHỮNG CÂU THẦN CHÚ CỔ XƯA CÓ THẬT?

(more…)

Đọc thêm

Scroll Up