💯Cà khịa là gì: Donald Trump ‘Cà Khịa’ Warren Buffett !?- CHÀNG KISDEL – Tập 11

CÀ KHỊA LÀ GÌ? cà khịa tiếng anh là gì chàng Kisdel tập 11

  • Cà khịa là gì: Donald Trump 'Cà Khịa' Warren Buffett (tập 11)

dẫn chuyện Chàng Kisdel & Bức Họa Phượng Hoàng Lửa - Nhạc Jelong

TẬP 11

CÀ KHỊA LÀ GÌ?

DONALD TRUMP 'CÀ KHỊA' TỶ PHÚ WARREN BUFFETT THẾ NÀO?

(more…)

Đọc thêm

Scroll Up