• COVID-19 'TSUNAMI' | 'SÓNG THẦN' COVID-19 - CHÀNG KISDEL - Tập 45

 

 

Điều gì sắp xảy đến trong đại dịch COVID-19?

 

'Sóng Thần' COVID-19.

 

 

What is going to occur in the COVID-19 pandemic?

 

COVID-19 'Tsunami'

 

 

 

 

Hãy Chuẩn Bị!

 

Get Ready!

 

 

 

 

 

 

 

 

COVID-19 'TSUNAMI' | 'SÓNG THẦN' COVID-19 - CHÀNG KISDEL - Tập 45

Chàng Kisdel đã tìm thấy chiếc lông chim Phượng Hoàng Lửa thứ bốn mươi bốn và lời này trong cuốn sách nói về Sang Chấn Sóng Thần

 

Xem Các Tập Khác Của Truyện Thần Thoại Xen Lẫn Thực Tế: "Chàng Kisdel & Bức Họa Phượng Hoàng Lửa"

Hành trình đi tìm những chiếc lông phượng hoàng lửa để dệt thành bức họa loài chim thần trong truyền thuyết.

Kisdel sẽ phải dùng tiếng hát mà Vị Thần đã ban cho để mở lời thách đố.

Chàng sẽ phải dùng các kiến thức thực tế trong cuộc sống để hóa giải lời thách đố đó.

ca nhac trư tinh nhạc tru tình hay nhất KHương Đạt Long Jelong

Banner Design by Khuong Dat Long

 Photo by Aviv Ben Or on Unsplash

Photo by Martin Sanchez on Unsplash

Waves Video background on Videezy

KEHNA HI KYA

AR RAHMAN

 

 

 

 

Post Views: 11
Scroll Up