• Preparing For the End Times | Hãy Chuẩn Bị Cho Ngày Thảm Sát - CHÀNG KISDEL - Tập 43

40 ngày tiến tới vụ thảm sát toàn nhân loại

 

Bạn sẽ làm gì nếu có một sự kiện gây chấn động (như thảm sát đối với nhân loại) xảy ra trong 40 ngày kể từ 09:00 sáng ngày 22 tháng 2 năm 2021?

 

Điều này sẽ ảnh hưởng đến toàn thế giới.

 

Hãy thử nghĩ về nó và liệt kê các hành động hay sự chuẩn bị quan trọng của bạn

 

Bạn sẽ làm gì?

 

 

Làm thế nào để thế giới có thể vượt qua nó?

 

Điều may mắn là: Nhân loại sẽ vượt qua số phận đó chỉ khi thế giới được dẫn dắt bởi một người đàn ông đến từ Châu Á.

 

40 days towards the massacre of all humanity

 

What will you do if there is an event shocking (like massacre for mankind) occurring in 40 days from 09:00 am 22 Feb 2021?

 

This will affect the whole world.

 

Try thinking of it and List your critical actions/preparations

What would you do?

 

 

How can the world overcome it?

 

The lucky thing is: Mankind will overcome that fate only when the world is led by a man coming from Asia.

 

Hãy Tỉnh Thức Đón Chờ Sự Kiện Trọng Đại!

 

Be Awake and Wait for the Vital Event!

 

 

 

 

 

 

danh ngôn Preparing For the End Times | Hãy Chuẩn Bị Cho Ngày Thảm Sát - CHÀNG KISDEL - Tập 43

Chàng Kisdel đã tìm thấy chiếc lông chim Phượng Hoàng Lửa thứ bốn mươi bốn mươi ba và lời này trong cuốn sách nói về Thời Kỳ Trả Giá Của Nhân Loại

Xem Các Tập Khác Của Truyện Thần Thoại Xen Lẫn Thực Tế: "Chàng Kisdel & Bức Họa Phượng Hoàng Lửa"

Hành trình đi tìm những chiếc lông phượng hoàng lửa để dệt thành bức họa loài chim thần trong truyền thuyết.

Kisdel sẽ phải dùng tiếng hát mà Vị Thần đã ban cho để mở lời thách đố.

Chàng sẽ phải dùng các kiến thức thực tế trong cuộc sống để hóa giải lời thách đố đó.

ca nhac trư tinh nhạc tru tình hay nhất KHương Đạt Long Jelong

Banner Design by Khuong Dat Long

Photo by Jongsun Lee on Unsplash

Earth Video background on Videezy

Photo by Mohamed Nohassi on Unsplash

"Say You Will"

(Hãy Nói Yêu Anh)

Tokyo Square

Lời Việt: Phạm Duy

 

 

Post Views: 116
Scroll Up