• Does The World Need A Leader Helping All Countries Fight Against COVID-19 Successfully? - CHÀNG KISDEL - Tập 40

Muốn trả lời câu hỏi trên, chỉ cần chúng ta nhìn vào thực tế sau đây:

 1. Đại dịch COVID-19 bắt đầu tháng 12/2019
 2. Hiện tại (24/1/2021), nó đã lan ra 219 quốc gia và vùng lãnh thổ
 3. Hôm nay, ngày 24 tháng 1, 2021 lúc 07:50 GMT, các trường hợp nhiễm vượt gần 100 triệu ca (99,338,987), và hơn 2,130,654 người trên thế giới đã chết vì bệnh coronavirus 2019.
 4. Hiện vaccine đã và đang được triển khai chích ngừa cho người dân (chủ yếu ở các nước phát triển) nhưng số ca nhiễm và chết vẫn tăng cao từng ngày, không có dấu hiệu cải thiện rõ rệt.
 5. Các biến chủng mới xuất hiện tại hàng loạt các quốc gia gây đe dọa lớn đến hiệu quả vaccine. Chỉ cần một biến chủng đủ mạnh vượt qua vaccine, đại dịch sẽ trở nên chết chóc hơn bao giờ hết.
 6. Thời gian tạo vaccine, vận chuyển tiêm chủng vaccine, cải tạo vaccine để chống lại các biến chủng mới, v.v...càng lâu, số người chết và nhiễm Sars-Cov-2 càng lớn!
 7. Điều đó gây ra thiệt hại kinh tế, cuộc sống thảm khốc hơn cho con người.
 8. Điều đó cũng tác động trở lại với việc điều chế, tiêm chủng vaccine: nguồn nguyên vật liệu, nhân lực, vật lực, tài chính bị mất (do COVID-19) mà không được sản xuất đủ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chính giải pháp (vaccine) con người đang phụ thuộc:
  • Vaccine sản xuất không đủ hay không sản xuất tiếp được;
  • khó khăn trong khâu vận chuyển, bảo quản
  • thiếu nhân viên y tế, bác sĩ, đội ngũ sản xuất, vận chuyển, sản xuất thiết bị bảo quản vaccine (do nhiễm hay chết)
  • v.v...

 


If you want to answer the above question, just look at the following facts:

   1. The COVID-19 pandemic started in December 2019
   2. Currently (January 24, 2021), the coronavirus COVID-19 is affecting 219 countries and territories around the world and 2 international conveyances
   3. Today, January 24, 2021, at 07:50 GMT, the infections exceeded nearly 100 million cases (99,338,987), and more than 2,130,654 people around the world died of coronavirus 2019.
   4. Currently, vaccines have been vaccinated for people (mainly in developed countries), but the number of infections and deaths is still increasing day by day, with no clear signs of improvement.
   5. The new strains emerge in a series of countries that pose a great threat to vaccine efficacy. As long as one strain is strong enough to overtake the vaccine, the pandemic will be deadlier than ever.
   6. The longer it takes to create vaccines, transport vaccines, improve vaccines to fight new strains, etc., the larger the number of deaths and Sars-Cov-2 infections!
   7. That causes economic damage, more catastrophic life for humans.
   8. That also impacts again with the preparation and vaccination of vaccines: the loss of raw materials, human resources, materials, and finance (due to COVID-19) that are not produced enough will directly affect the Human solutions (vaccines):
    • Vaccine production is insufficient or cannot continue to be produced;
    • difficulties in transporting and preserving vaccines
    • Lack of medical staff, doctors, vaccine production, transportation, and equipment manufacturing staff (due to their infections or deaths)
    • etc ..

 

Câu Trả Lời:

Nếu có một vị lãnh đạo, người có khả năng dẫn dắt Thế Giới vượt qua đại dịch này, tại sao không?

 

Vấn đề là: Thế giới có đủ can đảm để theo lối người đó.

 

Answer:

If there is a leader who is able to lead the World through this pandemic, why not?

 

The problem is: Does The world have the courage to follow that person?

 

 

 

 

 

Does The World Need A Leader Helping All Countries Fight Against COVID-19 Successfully? - CHÀNG KISDEL - Tập 40

Chàng Kisdel đã tìm thấy chiếc lông chim Phượng Hoàng Lửa thứ bốn mươi và lời này trong cuốn sách nói về Khởi Đầu Chói Lọi

Xem Các Tập Khác Của Truyện Thần Thoại Xen Lẫn Thực Tế: "Chàng Kisdel & Bức Họa Phượng Hoàng Lửa"

Hành trình đi tìm những chiếc lông phượng hoàng lửa để dệt thành bức họa loài chim thần trong truyền thuyết.

Kisdel sẽ phải dùng tiếng hát mà Vị Thần đã ban cho để mở lời thách đố.

Chàng sẽ phải dùng các kiến thức thực tế trong cuộc sống để hóa giải lời thách đố đó.

ca nhac trư tinh nhạc tru tình hay nhất KHương Đạt Long Jelong

Banner Design by Khuong Dat Long

Photo on Unsplash

Photo by Markus Spiske on Unsplash

World map Video background on Videezy

"Sunshine Day"

Sáng tác: Sol Amarfio, Teddy Osei, Mac Tontoh

Post Views: 135
Scroll Up