• Bài Hát Nào Sau Đây Khác Các Bài Còn Lại & Tại Sao? - CHÀNG KISDEL - Tập 38

Có một bài hát trong số ba bài hát dưới đây khác với hai bài còn lại. Bạn thử tìm xem đó là bài nào nhé:

  1. Happy New Year

  2. Feliz Navidad

  3. We wish you a Merry Christmas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đáp án:

 

Happy New Year

 

Bài hát này chỉ đề cập đến Chúc Mừng Năm Mới

Hai bài còn lại vừa Chúc Mừng Năm Mới vừa Chúc Mừng Giáng Sinh!

We wish you a Merry Christmas 2020!

danh ngôn Bài Hát Nào Sau Đây Khác Các Bài Còn Lại & Tại Sao? - CHÀNG KISDEL - Tập 38

Chàng Kisdel đã tìm thấy chiếc lông chim Phượng Hoàng Lửa thứ ba mươi tám và lời này trong cuốn sách nói về Mùa Đông Ấm Áp

Xem Các Tập Khác Của Truyện Thần Thoại Xen Lẫn Thực Tế: "Chàng Kisdel & Bức Họa Phượng Hoàng Lửa"

Hành trình đi tìm những chiếc lông phượng hoàng lửa để dệt thành bức họa loài chim thần trong truyền thuyết.

Kisdel sẽ phải dùng tiếng hát mà Vị Thần đã ban cho để mở lời thách đố.

Chàng sẽ phải dùng các kiến thức thực tế trong cuộc sống để hóa giải lời thách đố đó.

ca nhac trư tinh nhạc tru tình hay nhất KHương Đạt Long Jelong

Banner Design by Khuong Dat Long

Photo by Carson Arias on Unsplash

New YearVideo background on Videezy

Photo by Tim Gouw on Unsplash

"Ngày Mưa Tuyết"

(JOUR DE NEIGE - Lyrics by Pierre Grosz)

Nhạc Pháp - Lời Việt

Post Views: 133
Scroll Up