• The World: When "Losing at that time" = Winning the glorious great battle later! - CHÀNG KISDEL - Tập 36

To Covid-19 and Many things in life:

 

"Our eyes only see ourselves losing at that time.

 

In the eyes of God, He let us "lose" at that time to win the glorious great battle later!

 

The most important thing is: That Win Must make us become more benevolent and happier

Đối với COVID-19 và nhiều điều trong cuộc sống:

 

"Con mắt chúng ta chỉ thấy mình thua cuộc ngay thời điểm đó.

 

Với con mắt Thượng Đế, Ngài cho chúng ta 'thua lúc đó' để thắng trận lớn hiển hách về sau!"

 

Điều quan trọng nhất là: Chiến thắng đó phải làm cho chúng ta trở nên nhân thiện hơn và hạnh phúc hơn

Happy Holidays!

The World: When "Losing at that time" = Winning the glorious great battle later! - CHÀNG KISDEL - Tập 36

Chàng Kisdel đã tìm thấy chiếc lông chim Phượng Hoàng Lửa thứ ba mươi sáu và lời này trong cuốn sách nói về Tình Yêu & Chiến Thắng Thần Kỳ!

Xem Các Tập Khác Của Truyện Thần Thoại Xen Lẫn Thực Tế: "Chàng Kisdel & Bức Họa Phượng Hoàng Lửa"

Hành trình đi tìm những chiếc lông phượng hoàng lửa để dệt thành bức họa loài chim thần trong truyền thuyết.

Kisdel sẽ phải dùng tiếng hát mà Vị Thần đã ban cho để mở lời thách đố.

Chàng sẽ phải dùng các kiến thức thực tế trong cuộc sống để hóa giải lời thách đố đó.

ca nhac trư tinh nhạc tru tình hay nhất KHương Đạt Long Jelong

Banner Design by Khuong Dat Long

Photo by Annie Spratt on Unsplash

Photo by Nghia Le on Unsplash

Rose Video background on Videezy

"Xin Mãi Yêu Anh"
Nhạc Pháp- Lời Việt

Post Views: 141
Scroll Up