• banner Giáng Sinh Christmas và Xmas: Tại sao là Xmas mà không phải là Ymas hay Zmas? - CHÀNG KISDEL - Tập 35

Nhiều người đã biết chữ Xmas nghĩa tương tự là Christmas (Giáng Sinh) nhưng lại không biết vì sao lại là Xmas mà không phải Ymas hay Zmas.

 

Chữ Christmas là từ ghép của hai chữ: Christ (tước vị của Chúa Giê-su) và Mas (Mass: Thánh Lễ)

Từ Christmas mang nghĩa là nghĩa là ngày lễ của Đấng Christ và là ngày lễ Giáng sinh của Đức Chúa Jesus.

Xmas xuất phát từ tiếng Hy Lạp

 

Trong tiếng Hy Lạp, Christos, Xristos hoặc Xpiơtós nghĩa là Christ.

 

Từ Xristos và Xpiơtós được viết tượng trưng thành X và thêm chữ “Mas” vào để tạo thành Xmas.

danh ngôn Giáng Sinh Christmas và Xmas: Tại sao là Xmas mà không phải là Ymas hay Zmas? - CHÀNG KISDEL - Tập 35

Chàng Kisdel đã tìm thấy chiếc lông chim Phượng Hoàng Lửa thứ ba mươi lăm và lời này trong cuốn sách nói về Tình Yêu & Sự Chung Thủy Thánh Thiện

Xem Các Tập Khác Của Truyện Thần Thoại Xen Lẫn Thực Tế: "Chàng Kisdel & Bức Họa Phượng Hoàng Lửa"

Hành trình đi tìm những chiếc lông phượng hoàng lửa để dệt thành bức họa loài chim thần trong truyền thuyết.

Kisdel sẽ phải dùng tiếng hát mà Vị Thần đã ban cho để mở lời thách đố.

Chàng sẽ phải dùng các kiến thức thực tế trong cuộc sống để hóa giải lời thách đố đó.

ca nhac trư tinh nhạc tru tình hay nhất KHương Đạt Long Jelong

Banner Design by Khuong Dat Long

Photo by Joanna Kosinska on Unsplash

Photo by Roberto Nickson on Unsplash

Xmas Video background on Videezy

"Margarita"
Nhạc Pháp- Lời Việt

Post Views: 148
Scroll Up