• Đại Dịch COVID-19 Đang Chết Chóc Thế Nào (10/2020)? - CHÀNG KISDEL - Tập 24

Tồi Tệ Hơn (More Deadly)!

danh ngôn Đại Dịch COVID-19 Đang Chết Chóc Thế Nào (10/2020)?

Chàng Kisdel đã tìm thấy chiếc lông chim Phượng Hoàng Lửa thứ hai mươi bốn và lời này trong cuốn sách về Nạn Phân biệt Giai cấp & Xã hội

Xem Các Tập Khác Của Truyện Thần Thoại Xen Lẫn Thực Tế: "Chàng Kisdel & Bức Họa Phượng Hoàng Lửa"

Hành trình đi tìm những chiếc lông phượng hoàng lửa để dệt thành bức họa loài chim thần trong truyền thuyết.

Kisdel sẽ phải dùng tiếng hát mà Vị Thần đã ban cho để mở lời thách đố.

Chàng sẽ phải dùng các kiến thức thực tế trong cuộc sống để hóa giải lời thách đố đó.

ca nhac trư tinh nhạc tru tình hay nhất KHương Đạt Long Jelong

Banner Design by Khuong Dat Long

Photo by engin akyurt on Unsplash

Photo by Martin Sanchez on Unsplash

Post Views: 132
Scroll Up