• Cách Chào Và Dịch Xin Chào Sang Tiếng Hàn Quốc - CHÀNG KISDEL - Tập 23

Cách chào tiếng Hàndịch xin chào sang tiếng Hàn Quốc thế nào?

 

Sau đây là tổng hợp các cách chào hỏi bằng tiếng Hàn. Hãy dùng Google translate tại đây để nghe phát âm nhé

 

1. Chào nhau

 

1. 안녕? (An-nyong?) : Chào!

2. 안녕하세요? (An-nyong-ha-sê-yo?) : Chào bạn?

3. 안녕하십니까? (An-nyong-ha-sim-ni-kka?) : Chào bạn?

4. 만나서 반가워. (Man-na-sô- ban-ga-wo.) : Rất vui được gặp bạn.

 

2. Xin lỗi

 

11. 미안합니다. (Mi-an-ham-ni-da.) : Tôi xin lỗi.

12. 늦어서 미안합니다. (Nư-jơ-sơ- mi-an-ham-ni-da.) : Tôi xin lỗi, tôi đến muộn.

 

3. Nói mình ổn

13. 괜찮습니다. (Kuen-chan-ssưm-ni-da.) : Mọi thứ đều ổn.

14. 괜찮아. (Kuen-cha-na-yo.) : Tôi không sao (tôi ổn)

4. Cảm ơn

15. 감사합니다. (Gam-sa-ham-ni-da.) : Cảm ơn

16. 고맙습니다. (Go-map-sưm-ni-da.) : Cảm ơn

 

17. 고마워. (Go-ma-wo.) : Cảm ơn.

 

5. Tạm biệt

18. 잘 가. (Jal ga.) : Tạm biệt (mình đi đây)

19. 안녕히 가세요. (An-nyơng-hi ga-se-yô.) : Tạm biệt

20. 안녕히 가십시오. (An-nyơng-hi ga-sip-si-ô.) :Tạm biệt

21. 잘 있어. (Jal is-sơ.) : Tạm biệt, tôi đi đây

22. 안녕히 계세요. (An-nyơng-hi gyê-sệ-yô.) : Goodbye

 

6. Khác

23. 뭘요. (Mwol-yo.) : Không có chi

24. 아니예요. (A-ni-yê-yo.) :Không có gì.

25. 네/예. (Nê/Yê.) : Vâng

26. 응/어. (Eung/ơ.) :Yeah.

27. 저기요. (Jơ-gi-yo.) : Này

 

28. 아니요/ 아뇨. (A-ni-yô/A-nyô.) : Không

29. 아니. (A-ni.) : Không phải.

30. 잠깐만요/잠시만요. (Jam-kkan-man-yô/Jam-si-man-yô.) : Làm ơn đợi chút ạ.

 

Nếu muốn hỏi thăm sức khỏe/tình hình công việc/cuộc sống một người thân quen, hãy dùng 잘 지내 (Jal Jinae = How are you doing?) nhé!

danh ngôn Cách Chào Và Dịch Xin Chào Sang Tiếng Hàn Quốc - CHÀNG KISDEL - Tập 23

Chàng Kisdel đã tìm thấy chiếc lông chim Phượng Hoàng Lửa thứ hai mươi ba và lời này trong cuốn sách "Hiểu Về Trái Tim"

Oppa, Anh Khỏe Không?

 

오빠, 잘 지내?

Xem Các Tập Khác Của Truyện Thần Thoại Xen Lẫn Thực Tế: "Chàng Kisdel & Bức Họa Phượng Hoàng Lửa"

Hành trình đi tìm những chiếc lông phượng hoàng lửa để dệt thành bức họa loài chim thần trong truyền thuyết.

Kisdel sẽ phải dùng tiếng hát mà Vị Thần đã ban cho để mở lời thách đố.

Chàng sẽ phải dùng các kiến thức thực tế trong cuộc sống để hóa giải lời thách đố đó.

ca nhac trư tinh nhạc tru tình hay nhất KHương Đạt Long Jelong

Banner Design by Khuong Dat Long

Photo by Ciaran O'Brien on Unsplash

Photo by Austin Chan on Unsplash

Post Views: 153
Scroll Up