• Nếu Vắc-xin COVID-19 Thất Bại, Ai Là Người Có Thể Cứu Sức Khỏe & Nền Kinh Tế Thế Giới? - CHÀNG KISDEL - Tập 22

Ngày 20 tháng 7 năm 2020 lúc 13 giờ 03 phút, số ca nhiễm COVID toàn cầu đã vượt quá 14.646.894 trường hợp và số người chết đã tăng lên hơn 608.987 ca.

 

Hôm nay, ngày 18 tháng 9 lúc 19 giờ 49 phút, các trường hợp vượt quá 30,392,500 và hơn 951,200 người trên thế giới đã chết vì bệnh coronavirus 2019.

 

Nếu Vắc-xin COVID-19 Thất Bại, Ai Là Người Có Thể Cứu Sức Khỏe & Nền Kinh Tế Thế Giới?

 

Câu trả lời đọc tại NhacJelong.com

 

For English: read here KhuongDatLong.com

 

 

danh ngôn Nếu Vắc-xin COVID-19 Thất Bại, Ai Là Người Có Thể Cứu Sức Khỏe & Nền Kinh Tế Thế Giới? - CHÀNG KISDEL - Tập 22

Chàng Kisdel đã tìm thấy chiếc lông chim Phượng Hoàng Lửa thứ hai mươi hai và lời này trong cuốn sách nói về Twin Flame.

Xem Các Tập Khác Của Truyện Thần Thoại Xen Lẫn Thực Tế: "Chàng Kisdel & Bức Họa Phượng Hoàng Lửa"

Hành trình đi tìm những chiếc lông phượng hoàng lửa để dệt thành bức họa loài chim thần trong truyền thuyết.

Kisdel sẽ phải dùng tiếng hát mà Vị Thần đã ban cho để mở lời thách đố.

Chàng sẽ phải dùng các kiến thức thực tế trong cuộc sống để hóa giải lời thách đố đó.

ca nhac trư tinh nhạc tru tình hay nhất KHương Đạt Long Jelong

Banner Design by Khuong Dat Long

Photo by National Cancer Institute on Unsplash

Photo by Fusion Medical Animation on Unsplash

Photo by Bernard on Unsplash

Post Views: 156
Scroll Up