• Ai Là Người Quan Trọng Nhất Cuộc Đời Tôi? (Who Is The Most Important Person In My Life?) - CHÀNG KISDEL - Tập 20

God (Thượng Đế)

danh ngôn Ai Là Người Quan Trọng Nhất Cuộc Đời Tôi? (Who Is The Most Important Person In My Life?) - CHÀNG KISDEL - Tập 20

Chàng Kisdel đã tìm thấy chiếc lông chim Phượng Hoàng Lửa thứ hai mươi và lời này trong cuốn sách nói về Tình Yêu Thánh Thiện.

Xem Các Tập Khác Của Truyện Thần Thoại Xen Lẫn Thực Tế: "Chàng Kisdel & Bức Họa Phượng Hoàng Lửa"

Hành trình đi tìm những chiếc lông phượng hoàng lửa để dệt thành bức họa loài chim thần trong truyền thuyết.

Kisdel sẽ phải dùng tiếng hát mà Vị Thần đã ban cho để mở lời thách đố.

Chàng sẽ phải dùng các kiến thức thực tế trong cuộc sống để hóa giải lời thách đố đó.

ca nhac trư tinh nhạc tru tình hay nhất KHương Đạt Long Jelong

Banner Design by Khuong Dat Long

Photo by Davide Cantelli on Unsplash

Photo by Paul Gilmore on Unsplash

Post Views: 144
Scroll Up