💯 COVID-19 ‘TSUNAMI’ | ‘SÓNG THẦN’ COVID-19 – CHÀNG KISDEL – Tập 45

  • COVID-19 'TSUNAMI' | 'SÓNG THẦN' COVID-19 - CHÀNG KISDEL - Tập 45

 

 

dẫn chuyện Chàng Kisdel & Bức Họa Phượng Hoàng Lửa - Nhạc Jelong

TẬP 45

 

 

 

COVID-19 'Tsunami'

'Sóng Thần' COVID-19 (more…)

Đọc thêm

💯 How Will Human Spirit Be If Winning COVID-19? | Tinh Thần Con Người Ra Sao Nếu Thắng COVID-19? – CHÀNG KISDEL – Tập 44

  • How Will Human Spirit Be If Winning COVID-19? | Tinh Thần Con Người Ra Sao Nếu Thắng COVID-19? - CHÀNG KISDEL - Tập 44

 

dẫn chuyện Chàng Kisdel & Bức Họa Phượng Hoàng Lửa - Nhạc Jelong

TẬP 44

 

 

Releasing The Human Spirit If Winning COVID-19

Giải phóng tinh thần con người Nếu Thắng COVID-19 (more…)

Đọc thêm

💯 Preparing For the End Times | Hãy Chuẩn Bị Cho Ngày Thảm Sát – CHÀNG KISDEL – Tập 43

youtube Preparing For the End Times | Hãy Chuẩn Bị Cho Ngày Thảm Sát - CHÀNG KISDEL - Tập 43

  • Preparing For the End Times | Hãy Chuẩn Bị Cho Ngày Thảm Sát - CHÀNG KISDEL - Tập 43

dẫn chuyện Chàng Kisdel & Bức Họa Phượng Hoàng Lửa - Nhạc Jelong

TẬP 43

 

Hãy Chuẩn Bị Cho Ngày Thảm Sát

Preparing For The End Times

(more…)

Đọc thêm

💯 The Most Difference In Korean Seollal & Vietnamese Tet – CHÀNG KISDEL – Tập 42

Điểm Khác Biệt Nhất Ở Tết Hàn Quốc & Việt Nam chàng Kisdel tập 42 youtube

  • Điểm Khác Biệt Nhất Ở Tết Hàn Quốc & Việt Nam

dẫn chuyện Chàng Kisdel & Bức Họa Phượng Hoàng Lửa - Nhạc Jelong

TẬP 42

 

Điểm Khác Biệt Nhất Ở Tết Hàn Quốc & Việt Nam

The Most Difference In Korean Seollal & Vietnamese Tet

(more…)

Đọc thêm

💯 Điều Tình Yêu Chân Thật Phải Có Là Gì? – CHÀNG KISDEL – Tập 41

Điều Tình Yêu Chân Thật Phải Có Là Gì? - CHÀNG KISDEL - Tập 41 youtube

  • Điều Tình Yêu Chân Thật Phải Có Là Gì? - CHÀNG KISDEL - Tập 41

dẫn chuyện Chàng Kisdel & Bức Họa Phượng Hoàng Lửa - Nhạc Jelong

TẬP 41

 

Điều Tình Yêu Chân Thật Phải Có Là Gì?

(more…)

Đọc thêm

💯 Does The World Need A Leader Helping All Countries Fight Against COVID-19 Successfully? – CHÀNG KISDEL – Tập 40

youtube Does The World Need A Leader Helping All Countries Fight Against COVID-19 Successfully? - CHÀNG KISDEL - Tập 40

  • Does The World Need A Leader Helping All Countries Fight Against COVID-19 Successfully? - CHÀNG KISDEL - Tập 40

dẫn chuyện Chàng Kisdel & Bức Họa Phượng Hoàng Lửa - Nhạc Jelong

TẬP 40

 

Thế Giới Có Cần Một Vị Lãnh Đạo Giúp Tất Cả Các Nước Chống COVID-19 Thành Công?

(more…)

Đọc thêm

💯 What Is A Hidden Meaning of 4 Beats In A Music Bar? – CHÀNG KISDEL – Tập 39

Ý nghĩa ẩn của 4 nhịp đập trong một ô nhịp nhạc? tập 39 youtube

  • Ý nghĩa ẩn của 4 nhịp đập trong một ô nhịp nhạc? chàng Kisdel tập 39

dẫn chuyện Chàng Kisdel & Bức Họa Phượng Hoàng Lửa - Nhạc Jelong

TẬP 39

 

Ý nghĩa ẩn của 4 nhịp đập trong một ô nhịp nhạc?

(more…)

Đọc thêm

💯 Bài Hát Nào Sau Đây Khác Các Bài Còn Lại & Tại Sao? – CHÀNG KISDEL – Tập 38

Bài Hát Nào Sau Đây Khác Các Bài Còn Lại & Tại Sao? - chàng Kisdel 38

  • Bài Hát Nào Sau Đây Khác Các Bài Còn Lại & Tại Sao? - CHÀNG KISDEL - Tập 38

dẫn chuyện Chàng Kisdel & Bức Họa Phượng Hoàng Lửa - Nhạc Jelong

TẬP 38

 

Bài Hát Nào Sau Đây Khác Các Bài Còn Lại & Tại Sao?

(more…)

Đọc thêm

💯 Cách Để Có Hạnh Phúc Trọn Vẹn Trong Đêm Giáng Sinh – CHÀNG KISDEL – Tập 37

youtube Cách Để Có Hạnh Phúc Trọn Vẹn Trong Đêm Giáng Sinh - CHÀNG KISDEL - Tập 37

  • youtube Cách Để Có Hạnh Phúc Trọn Vẹn Trong Đêm Giáng Sinh - CHÀNG KISDEL - Tập 37

dẫn chuyện Chàng Kisdel & Bức Họa Phượng Hoàng Lửa - Nhạc Jelong

TẬP 37

 

Cách Để Có Hạnh Phúc Trọn Vẹn Trong Đêm Giáng Sinh

(more…)

Đọc thêm

💯 The World: When “Losing at that time” = Winning the glorious great battle later! – CHÀNG KISDEL – Tập 36

  • The World: When "Losing at that time" = Winning the glorious great battle later! - CHÀNG KISDEL - Tập 36

dẫn chuyện Chàng Kisdel & Bức Họa Phượng Hoàng Lửa - Nhạc Jelong

TẬP 36

COVID-19:

 

Thượng Đế, Ngài cho chúng ta 'thua' lúc đó để thắng trận lớn hiển hách về sau!"

 

God, He let us "lose" at that time to win the glorious great battle later!

(more…)

Đọc thêm

Scroll Up