• thư thứ 12 chống covid-19 Khương Đạt Long 7 Điều Răn Sắc Đẹp Của God

💯 What Is A Hidden Meaning of 4 Beats In A Music Bar? – CHÀNG KISDEL – Tập 39

Ý nghĩa ẩn của 4 nhịp đập trong một ô nhịp nhạc? tập 39 youtube

  • Ý nghĩa ẩn của 4 nhịp đập trong một ô nhịp nhạc? chàng Kisdel tập 39

dẫn chuyện Chàng Kisdel & Bức Họa Phượng Hoàng Lửa - Nhạc Jelong

TẬP 39

 

Ý nghĩa ẩn của 4 nhịp đập trong một ô nhịp nhạc?

(more…)

Đọc thêm

💯 Bài Hát Nào Sau Đây Khác Các Bài Còn Lại & Tại Sao? – CHÀNG KISDEL – Tập 38

Bài Hát Nào Sau Đây Khác Các Bài Còn Lại & Tại Sao? - chàng Kisdel 38

  • Bài Hát Nào Sau Đây Khác Các Bài Còn Lại & Tại Sao? - CHÀNG KISDEL - Tập 38

dẫn chuyện Chàng Kisdel & Bức Họa Phượng Hoàng Lửa - Nhạc Jelong

TẬP 38

 

Bài Hát Nào Sau Đây Khác Các Bài Còn Lại & Tại Sao?

(more…)

Đọc thêm

💯 Cách Để Có Hạnh Phúc Trọn Vẹn Trong Đêm Giáng Sinh – CHÀNG KISDEL – Tập 37

youtube Cách Để Có Hạnh Phúc Trọn Vẹn Trong Đêm Giáng Sinh - CHÀNG KISDEL - Tập 37

  • youtube Cách Để Có Hạnh Phúc Trọn Vẹn Trong Đêm Giáng Sinh - CHÀNG KISDEL - Tập 37

dẫn chuyện Chàng Kisdel & Bức Họa Phượng Hoàng Lửa - Nhạc Jelong

TẬP 37

 

Cách Để Có Hạnh Phúc Trọn Vẹn Trong Đêm Giáng Sinh

(more…)

Đọc thêm

💯 The World: When “Losing at that time” = Winning the glorious great battle later! – CHÀNG KISDEL – Tập 36

  • The World: When "Losing at that time" = Winning the glorious great battle later! - CHÀNG KISDEL - Tập 36

dẫn chuyện Chàng Kisdel & Bức Họa Phượng Hoàng Lửa - Nhạc Jelong

TẬP 36

COVID-19:

 

Thượng Đế, Ngài cho chúng ta 'thua' lúc đó để thắng trận lớn hiển hách về sau!"

 

God, He let us "lose" at that time to win the glorious great battle later!

(more…)

Đọc thêm

💯 Giáng Sinh Christmas và Xmas: Tại sao là Xmas mà không phải là Ymas hay Zmas? – CHÀNG KISDEL – Tập 35

youtube Giáng Sinh Christmas và Xmas: Tại sao là Xmas mà không phải là Ymas hay Zmas? - CHÀNG KISDEL - Tập 35

  • banner Giáng Sinh Christmas và Xmas: Tại sao là Xmas mà không phải là Ymas hay Zmas? - CHÀNG KISDEL - Tập 35

dẫn chuyện Chàng Kisdel & Bức Họa Phượng Hoàng Lửa - Nhạc Jelong

TẬP 35

Tại sao là Xmas mà không phải là Ymas hay Zmas?

(more…)

Đọc thêm

💯 Ai Báo Tin Đức Mẹ Mang Thượng Đế Đến Trần Gian? – CHÀNG KISDEL – Tập 34

  • Ai Báo Tin Đức Mẹ Mang Thượng Đế Đến Trần Gian? - CHÀNG KISDEL - Tập 34

dẫn chuyện Chàng Kisdel & Bức Họa Phượng Hoàng Lửa - Nhạc Jelong

TẬP 34

Ai Báo Tin Đức Mẹ Mang Thượng Đế Đến Trần Gian?

(more…)

Đọc thêm

💯 15 Cách Chụp Ảnh Sáng Tạo Dễ Bất Ngờ! – CHÀNG KISDEL – Tập 33

youtube 15 Cách Chụp Ảnh Sáng Tạo Dễ Bất Ngờ! - CHÀNG KISDEL - Tập 33

  • 15 Cách Chụp Ảnh Sáng Tạo Dễ Bất Ngờ! - CHÀNG KISDEL - Tập 33

dẫn chuyện Chàng Kisdel & Bức Họa Phượng Hoàng Lửa - Nhạc Jelong

TẬP 33

15 Cách Chụp Ảnh Sáng Tạo Dễ Bất Ngờ!

(more…)

Đọc thêm

💯 Đi Nghỉ Dưỡng Không Thể Thiếu 3 Bước Này! – CHÀNG KISDEL – Tập 32

youtube banner Đi Nghỉ Dưỡng Không Thể Thiếu 3 Bước Này! - CHÀNG KISDEL - Tập 32

  • Đi Nghỉ Dưỡng Không Thể Thiếu 3 Bước Này! - CHÀNG KISDEL - Tập 32

dẫn chuyện Chàng Kisdel & Bức Họa Phượng Hoàng Lửa - Nhạc Jelong

TẬP 32

Cách Lập Kế Hoạch Đi Nghỉ Sướng Nhất?

(more…)

Đọc thêm

💯 Điều Khủng Khiếp Gì Đang Diễn Ra Trên Thế Giới (COVID-19)? – CHÀNG KISDEL – Tập 31

Điều Khủng Khiếp Gì Đang Diễn Ra Trên Thế Giới (COVID-19)? - CHÀNG KISDEL - Tập 31

  • danh ngôn Điều Khủng Khiếp Gì Đang Diễn Ra Trên Thế Giới (COVID-19)? - CHÀNG KISDEL - Tập 31

dẫn chuyện Chàng Kisdel & Bức Họa Phượng Hoàng Lửa - Nhạc Jelong

TẬP 31

Điều Khủng Khiếp Gì Đang Diễn Ra Trên Thế Giới (COVID-19)?

(more…)

Đọc thêm

💯 4 Bước Thần Kỳ Để Có Sự Tập Trung Cao – CHÀNG KISDEL – Tập 30

  • 4 Bước Thần Kỳ Để Có Sự Tập Trung Cao - CHÀNG KISDEL - Tập 30

dẫn chuyện Chàng Kisdel & Bức Họa Phượng Hoàng Lửa - Nhạc Jelong

TẬP 30

4 Bước Thần Kỳ Để Có Sự Tập Trung Cao

(more…)

Đọc thêm

Scroll Up