💯 Giáng Sinh Christmas và Xmas: Tại sao là Xmas mà không phải là Ymas hay Zmas? – CHÀNG KISDEL – Tập 35

youtube Giáng Sinh Christmas và Xmas: Tại sao là Xmas mà không phải là Ymas hay Zmas? - CHÀNG KISDEL - Tập 35

  • banner Giáng Sinh Christmas và Xmas: Tại sao là Xmas mà không phải là Ymas hay Zmas? - CHÀNG KISDEL - Tập 35

dẫn chuyện Chàng Kisdel & Bức Họa Phượng Hoàng Lửa - Nhạc Jelong

TẬP 35

Tại sao là Xmas mà không phải là Ymas hay Zmas?

(more…)

Đọc thêm

💯 Ai Báo Tin Đức Mẹ Mang Thượng Đế Đến Trần Gian? – CHÀNG KISDEL – Tập 34

  • Ai Báo Tin Đức Mẹ Mang Thượng Đế Đến Trần Gian? - CHÀNG KISDEL - Tập 34

dẫn chuyện Chàng Kisdel & Bức Họa Phượng Hoàng Lửa - Nhạc Jelong

TẬP 34

Ai Báo Tin Đức Mẹ Mang Thượng Đế Đến Trần Gian?

(more…)

Đọc thêm

💯 15 Cách Chụp Ảnh Sáng Tạo Dễ Bất Ngờ! – CHÀNG KISDEL – Tập 33

youtube 15 Cách Chụp Ảnh Sáng Tạo Dễ Bất Ngờ! - CHÀNG KISDEL - Tập 33

  • 15 Cách Chụp Ảnh Sáng Tạo Dễ Bất Ngờ! - CHÀNG KISDEL - Tập 33

dẫn chuyện Chàng Kisdel & Bức Họa Phượng Hoàng Lửa - Nhạc Jelong

TẬP 33

15 Cách Chụp Ảnh Sáng Tạo Dễ Bất Ngờ!

(more…)

Đọc thêm

Scroll Up