💯Cách Hỏi Sở Thích, Mối Quan Tâm Bằng Tiếng Hàn – CHÀNG KISDEL – Tập 25

💯Cách Hỏi Sở Thích, Mối Quan Tâm Bằng Tiếng Hàn - CHÀNG KISDEL - Tập 25

  • danh ngôn 💯Cách Hỏi Sở Thích, Mối Quan Tâm Bằng Tiếng Hàn - CHÀNG KISDEL - Tập 25

dẫn chuyện Chàng Kisdel & Bức Họa Phượng Hoàng Lửa - Nhạc Jelong

TẬP 25

Cách Hỏi Sở Thích, Mối Quan Tâm Bằng Tiếng Hàn

(more…)

Đọc thêm

💯Đại Dịch COVID-19 Đang Chết Chóc Thế Nào (10/2020)? – CHÀNG KISDEL – Tập 24

💯Đại Dịch COVID-19 Đang Chết Chóc Thế Nào (10/2020)? - CHÀNG KISDEL - Tập 24

  • Đại Dịch COVID-19 Đang Chết Chóc Thế Nào (10/2020)? - CHÀNG KISDEL - Tập 24

dẫn chuyện Chàng Kisdel & Bức Họa Phượng Hoàng Lửa - Nhạc Jelong

TẬP 24

Đại Dịch COVID-19 Đang Chết Chóc Thế Nào (10/2020)?

(more…)

Đọc thêm

💯Cách Chào Và Dịch Xin Chào Sang Tiếng Hàn Quốc – CHÀNG KISDEL – Tập 23

youtube Cách Chào Và Dịch Xin Chào Sang Tiếng Hàn Quốc - CHÀNG KISDEL - Tập 23

  • Cách Chào Và Dịch Xin Chào Sang Tiếng Hàn Quốc - CHÀNG KISDEL - Tập 23

dẫn chuyện Chàng Kisdel & Bức Họa Phượng Hoàng Lửa - Nhạc Jelong

TẬP 23

Oppa, Anh Khỏe Không? = 오빠, 잘 지내?

 

Cách Chào Hỏi & Dịch Xin Chào Sang Tiếng Hàn Quốc

(more…)

Đọc thêm

💯 Nếu Vắc-xin COVID-19 Thất Bại, Ai Là Người Có Thể Cứu Sức Khỏe & Nền Kinh Tế Thế Giới? – CHÀNG KISDEL – Tập 22

youtube Nếu Vắc-xin COVID-19 Thất Bại, Ai Là Người Có Thể Cứu Sức Khỏe & Nền Kinh Tế Thế Giới? - CHÀNG KISDEL - Tập 22

  • Nếu Vắc-xin COVID-19 Thất Bại, Ai Là Người Có Thể Cứu Sức Khỏe & Nền Kinh Tế Thế Giới? - CHÀNG KISDEL - Tập 22

dẫn chuyện Chàng Kisdel & Bức Họa Phượng Hoàng Lửa - Nhạc Jelong

TẬP 22

Nếu Vắc-xin COVID-19 Thất Bại,

 

Ai Là Người Có Thể Cứu Sức Khỏe & Nền Kinh Tế Thế Giới?

(more…)

Đọc thêm

💯 Cách làm thế nào để may mắn (tự tới)- CHÀNG KISDEL – Tập 21

youtube Cách làm thế nào để may mắn (tự tới)- CHÀNG KISDEL - Tập 21

  • Cách làm thế nào để may mắn (tự tới)- CHÀNG KISDEL - Tập 21

dẫn chuyện Chàng Kisdel & Bức Họa Phượng Hoàng Lửa - Nhạc Jelong

TẬP 21

Cách Làm Thế Nào Để May Mắn (Tự Tới)?

(more…)

Đọc thêm

💯Ai Là Người Quan Trọng Nhất Cuộc Đời Tôi? (Who Is The Most Important Person In My Life?) – CHÀNG KISDEL – Tập 20

Ai Là Người Quan Trọng Nhất Cuộc Đời Tôi? (Who Is The Most Important Person In My Life?) - CHÀNG KISDEL - Tập 20

  • Ai Là Người Quan Trọng Nhất Cuộc Đời Tôi? (Who Is The Most Important Person In My Life?) - CHÀNG KISDEL - Tập 20

dẫn chuyện Chàng Kisdel & Bức Họa Phượng Hoàng Lửa - Nhạc Jelong

TẬP 20

Ai Là Người Quan Trọng Nhất Trong Cuộc Đời Tôi?

 

(Who Is The Most Important Person In My Life?)

(more…)

Đọc thêm

Scroll Up