💯Cách để đẹp trai hơn hay làm thế nào để trở nên xinh đẹp hơn? – CHÀNG KISDEL – Tập 9

dẫn chuyện Chàng Kisdel & Bức Họa Phượng Hoàng Lửa - Nhạc Jelong

TẬP 9

CÁCH ĐỂ ĐẸP TRAI HƠN HAY

LÀM THẾ NÀO ĐỂ TRỞ NÊN XINH ĐẸP HƠN?

(more…)

Đọc thêm

💯Làm thế nào để xuống dòng trong excel 2007, 2010, 2013, 2016? – CHÀNG KISDEL – Tập 8

dẫn chuyện Chàng Kisdel & Bức Họa Phượng Hoàng Lửa - Nhạc Jelong

TẬP 8

LÀM CÁCH NÀO ĐỂ  XUỐNG DÒNG HAY HÀNG

NGAY TRONG 1 Ô EXCEL (2007-2010-2013-2016)?

(more…)

Đọc thêm

💯Làm thế nào để học giỏi tiếng anh – CHÀNG KISDEL – Tập 7

dẫn chuyện Chàng Kisdel & Bức Họa Phượng Hoàng Lửa - Nhạc Jelong

TẬP 7

CÁCH LÀM THẾ NÀO ĐỂ

HỌC GIỎI VÀ THI TỐT MÔN TIẾNG ANH?

(more…)

Đọc thêm

Scroll Up